Xatirə lövhəsi

 

Video fraqmentlər

 

 
® Xan Şuşinski Fondu; Musiqi Dünyası, 2013 Layihənin iştirakçıları