AUDİOARXİV  | Xatirələr

Radio verilişlər | Lent yazıları

 

 

 

  Əliheydər Ələkbərov.
Xan Şuşinskinin 70 illik yubileyindən.
 
  Əfrasiyab Bədəlbəyli.
Xan Şuşinskinin 70 illik yubileyindən.
 
  Bəhram Mansurov.
Audio arxiv xatirələr.
 
  Qurban Primov. Audio arxiv xatirələr.  
  Kərim Kərimov.
Xan Şuşinskinin 70 illik yubileyindən.
 
  Müəllimi İslam Abdullayev haqqında Xanın xatirələri.  
  Nəriman Həsənzadə.
Xan Şuşinskinin 70 illik yubileyindən.
 
  Ramiz Heydər.
Xan Şuşinskinin 70 illik yubileyindən.
 
  Şövkət Ələkbərova.
Audio arxiv xatirələr.
 
  Vasif Adıgözəlov.
Xan Şuşinskinin 70 illik yubileyindən.
 
  Xan Şuşinskinin 70 illik yubileyindən çıxışı.  

 

 

 

 

 
® Xan Şuşinski Fondu; Musiqi Dünyası, 2013 Layihənin iştirakçıları